Kontakt

Zapraszamy na spotkanie w naszej Kancelarii lub skorzystanie z formularza kontaktowego zamieszczonego poniżej

kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Anny Grudzień – Kurpiewskiej zaprasza:

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Anna Grudzień – Kurpiewska
Warszawa 00-586, ul. Flory 5 lok. 4
Golub-Dobrzyń 87- 400, Pod Arkadami 6
tel./fax: 56 683 31 09,
tel. kom. 513 175 036
kancelaria@kancelariagrudzien.pl
NIP: 878-166-08-00
REGON: 340493746

 

Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego:

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) znanego dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami “GRUDZIEŃ NIERUCHOMOŚCI” Anna Grudzień-Kurpiewska z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Pod Arkadami 6, tel. 513 175 036, kancelaria@kancelariagrudzien.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

  • nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora w celu odpowiedzi/reakcji na zgłoszenie,
  • otrzymywania ofert marketingowych, korespondencji okolicznościowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące pośrednio zaangażowane w kontakt,  tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przyczyny dla której Pan/Pani się skontaktował się z Administratorem nie dłużej niż 2 lata, a w zakresie otrzymywania ofert marketingowych, ofert handlowych, korespondencji okolicznościowej, od momentu wyrażenia Pani/Pana zgody do momentu odwołania tej zgody.

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Skorzystaj z wyszukiwarki, która umożliwi Ci
skuteczne i szybkie dotarcie do informacji

Kancelaria Prawa Upadłościowego Przejdź do strony
Kontakt